Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Cellulosaull

För den överblivna isoleringsullen till sorteringsstationen eller avfallscentralen. Är isoleringen oanvänd lönar det sig att försöka returnera den till försäljaren eller erbjuda den till försäljning åt andra byggare på olika köp&sälj-spalter.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats