Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Cementsäck

Sortera tomma cementsäckar som brännbart avfall, tomma storsäckar som stort brännbart avfall. Ifall det finns pulveraktigt, oanvänt bruk i säcken, sorteras säcken i farligt avfall. Cementbruk som hårdnat i säcken sorteras som slutavfall.

Cementavfall tas emot vid sorteringsstationerna och avfallscentralerna.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfallSlutavfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats