Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Cementsäck

Sortera tomma cementsäckar som brännbart avfall, tomma storsäckar som stort brännbart avfall. Ifall det finns pulveraktigt, oanvänt bruk i säcken, sorteras säcken i farligt avfall. Cementbruk som hårdnat i säcken sorteras som slutavfall.

Cementavfall tas emot vid sorteringsstationerna och avfallscentralerna.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfallSlutavfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats