Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Cykeldäck

Cykeldäckets gummi kan läggas i blandavfallet eller kärlet för brännbart avfall. Fälgarna är insamlingsmetall. Gummit kan dock också återvinnas – många bildäcksförsäljare tar emot cykeldäck för däckåtervinning trots att cykelgummi inte omfattas av den officiella producentansvarslagstiftningen.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats