Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Däck

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Däck

Sorteringsinstruktioner:

Bildäck kan levereras avgiftsfritt till de mottagningsplatser för däck, som producentsammanslutningarna utsett, se www.rengaskierratys.com. Små mängder däck kan även föras till sorteringsstationer och avfallscentraler.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral