Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Dassavfall

Dassavfall, som uppkommer hemma och på stugan, ska helst komposteras minst ett år innan man kan strö ut det i trädgården. Om man vill använda toalettavfall till odling av ätbara växter, bör det komposteras i minst två år. Kompostorn bör vara värmeisolerad och den ska ha botten, väggar och lock.

Mottagningsplatser:

-