Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Deodorant

Sortera tomma spraydeodorantförpackningar i metallinsamlingen. Ifall det finns kvar endera vätska eller i gas i förpackningen, sorteras den som farligt avfall. En roll-on deodorantflaska i plast hör till plastförpackningar, medan en deodorantflaska i glas är brännbart avfall. Sortera deodorantflaskans plastkork i plastförpackningar.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfallMetallPlastförpackningar

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats