Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Djur, dött

Du kan föra ett dött husdjur till en gravgård för smådjur. Sydvästra Finlands Avfallsservice tar inte emot produktionsdjur. Kontakta vid behov veterinären i din kommun.

Mottagningsplatser:

-