Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Dörr

Lämna in användningsdugliga dörrar för återanvändning av byggdelar.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

MetallTräavfall

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats