Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Dörrhandtag

Erbjud användbara handtag till återvinningscentralerna.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

MetallTräavfall

Sorteringsinstruktioner:

Till metallinsamlingen hör avfall av vilket viktmässigt minst hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – dessa bör alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

För små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller vid Rinki-ekopunkten. Ta större metallskrot till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats