Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

El- och elektronikskrot

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Elapparater

Sorteringsinstruktioner:

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats