Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Elektrisk tandborste

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Elapparater

Sorteringsinstruktioner:

Elapparater tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer och avfallscentraler. Elapparater kan även returneras till vissa affärer som säljer sådana. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats