Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Fåtölj

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Stoppade möbler

Sorteringsinstruktioner:

För hela och användbara möbler till ett lopptorg eller en återvinningscentral.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats