Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Febertermometer

Sortera en febertermometer, som innehåller kvicksilver, som farligt avfall. Mätare som fungerar med batterier är el- och elektronikskrot.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

ElapparaterFarligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats