Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Fiberskiva

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Träavfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats