Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Finlands flagga

Finlands flagga bör förstöras på ett sätt som motsvarar nationalflaggans värdighet. Du kan förstöra flaggan genom att bränna den eller genom att klippa den i små bitar som sedan lägga bitarna i det brännbara avfallet i några partier. Med detta hindrar man bitarna från att bli åter ihopmonterade och att flaggan känns igen av bitarna. Flaggan får inte begravas i marken eller i havet.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats