Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Finnfoam-skiva

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Stort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats