Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Fogbruk

Pulveraktigt, oanvänt fogbruk är farligt avfall. Hårdnat fogbruk är slutavfall.

Mottagningsplatser:

-

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats