Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Fönsterglas

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Fönster- och planglasGlas med bågar

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats