Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Gasflaska

Gasflaskor som innehåller flytande gas kan ofta fyllas på nytt. Byt ut den gamla flytgasflaskan till en ny till exempel vid en bensinstation. Returnera onödiga, hela flaskor i första hand till återförsäljare.

Tomma, föråldrade oanvändbara och/eller för engångsbruk ämnade, högst 25 kg:s flytgasflaskor (både i metall och komposit) tas emot som farligt avfall vid sorteringsstationerna.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna