Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Gasflaska

Ta i beaktande:

Gasflaskor som innehåller flytande gas kan fyllas på nytt. Byt ut den gamla gasflaskan till en ny t.ex. vid en bensinstation.

Oanvändbara gasflaskor, oberoende av material, tas emot vid sorteringsstationer och avfallscentraler enligt prislistan. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

-