Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Gasolkök

Gaspatronen och rödspriten (samt övriga dylika bränslen som används i gasolkök) är farligt avfall. Sortera gasolkökets tomma brännare och möjliga övriga metalldelar, såsom kastrullen, som metall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Farligt avfallMetall

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats