Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Gel

En del gelpreparat kan vara farligt avfall. En orange- eller röd-vitsvart märkning på förpackningen berättar om produktens farliga egenskaper.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats