Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Gipsskiva

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Gipsskivor

Sorteringsinstruktioner:

Sortera endast rena samt målade eller tapetserade bitar av gipsskiva på pallen för gipsskivor. Kakel, trä eller metall får inte läggas på pallen för gipsskivor.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral