Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Glasdörr

Sortera glasdörrar, av vilkas yta över 50 % består av glas, som fönsterglas med bågar. Sortera glasdörrar, av vilkas yta under 50 % består av glas, som stort brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Glas med bågarStort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Duschskåp med väggar av plexiglas sorteras som metall.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats