Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Glasfiber

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallStort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats