Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Glasflaska

Returnera flaskorna till butiken. Flaskor utan pant kan även läggas i glasinsamlingskärlet.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Glasförpackningar

Sorteringsinstruktioner:

Avlägsna lock och korkar. Etiketter och ringar behöver inte avlägsnas. Skölj smutsiga förpackningar.

Sortera allt annat glas, såsom söndriga kärl, som brännbart avfall.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats