Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Gräs

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Räfsavfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats