Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Grenar

Om du flisar grenarna, kan du använda dem som strömedel i kompostorn eller lägga dem i bioavfallskärlet.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Ris och kvistar

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats