Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Grill

Kol- och gasgrillar är metall, elgrillar är el- och elektronikskrot.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

ElapparaterMetall

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats