Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Hårdskiva, träfiber

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Träavfall

Sorteringsinstruktioner:

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats