Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Hårlack

En hårlacksflaska med innehåll är farligt avfall. Om flaskan har använts så att den är helt tom, kan du lägga den i metallinsamlingen. 

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Farligt avfallMetall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats