Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Hästgödsel

Hästgödsel är ett utmärkt gödselmedel. Kompostera hästgödseln minst ett år innan den används som gödsel. Sydvästra Finlands Avfallsservice kan för nuvarande inte erbjuda mottagning för hästgödsel.

Mottagningsplatser:

-