Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Hästgödsel

Ta i beaktande:

Hästgödsel är ett utmärkt gödselmedel. Kompostera hästgödseln minst ett år innan den används som gödsel. Om det inte är möjligt att utnyttja hästgödseln, tas den emot på Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.

Mottagningsplatser:

-