Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Hydraulikslangar

Tappa slangarna på olja och lämna in oljan och slangarna på mottagningsplatsen för farligt avfall. Metalländar kan läggas i metallinsamlingskärlet.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats