Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Insulinspruta

Insulinsprutor och -nålar bör samlas i en hållbar plastburk eller -flaska som går att sluta. Den slutna behållaren med innehåll kan läggas i brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral