Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Invasiva växter / skadeväxter

Förpacka de främmande arterna i tätt slutna dubbla sopsäckar.

Små lass med främmande arter tas emot vid LSJH:s alla sorteringsstationer avgiftsfritt. Stora lass med främmande arter mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora lass tas emot enligt avgiften för brännbart avfall.

Mottagningsplatser:

-