Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Jätteloka

Jättelokan (även kallad jättefloka) är en skadlig främmande art, som sprider sig med frön. Mer information om jättelokan hittar du i ELY-centralens broschyr och bekämpningsanvisningar med bilder i ELY-centralens guide.

  • Komposterna blad och stjälkar på den egna gården.
  • Packa in rötter och blomställningar i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
  • Kom ihåg att använda skyddsutrustning när du hanterar lokor.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Sorteringsinstruktioner:

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats