Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Julgran

För julgranen till sorteringsstationen avgiftsfritt eller flisa den till strömedel för kompostorn. Konstgjorda granar av plast innehåller vanligtvis så mycket metall att de duger i metallinsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

MetallRis och kvistar

Sorteringsinstruktioner:

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats