Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kaffekapsel

Sortera kaffekapslar i metall i metallinsamlingen. Sortera kaffekapslar i plast i brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallMetall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral