Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kaffepanna

Ta i beaktande:

Sortera en kaffepanna av glas som brännbart avfall, en av metall som metall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallMetall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats