Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kärl

För hela och användbara kärl till en loppmarknad eller en återvinningscentral. Kom ihåg att endast avfall hör hemma på sorteringsstationen, inte användbara saker.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallKeramikkärl

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats