Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kemikalier

Lämna in kemikalierester på mottagningen för farligt avfall om de har ett orange eller rödvitt varningsmärke eller innehåller skadliga ämnen. De flesta milda kemikalier (kosmetika, universalrengöringsmedel) kan läggas med sina förpackningar i blandavfallskärlet eller kärlet för brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats