Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Keramik

Små mängder keramik kan sorteras som brännbart avfall. Större mängder ska föras till avfallscentralern eller sorteringsstationen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallKeramikkärl

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats