Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kexpaket

Avfallet hör till följande avfallstyper:

KartongförpackningarPlastförpackningar

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats