Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Klädhängare

Sortera klädhängare av plast som brännbart avfall. Klädhängare av trä är träavfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallTräavfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats