Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kolsyrepatron

Returnera återanvändbara och pantbelagda kolsyrepatroner (kallas även för koldioxidpatroner) i första hand till återförsäljare. Kontrollera möjligheten att använda patronerna på nytt av återförsäljaren. Fulla eller delvis använda kolsyrepatroner, som återförsäljarna inte erbjuder mottagning för, tas emot som farligt avfall vid sorteringsstationerna. Tomma patroner kan läggas i metallinsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Farligt avfallMetall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats