Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Konfektask

Ta i beaktande:

Plastunderlägg som finns inne i lådan samt plastomslaget sorteras som platsförpackningar. De skydd som finns mellan de olika lagren är brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallKartongförpackningarPlastförpackningar

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Skjöl ur och låt torka. Riv, platta till och packa kartongförpackningar innanför varandra. Om förpackningen har en kork skall den avlägsnas och sorteras i plastförpackningar.

Ej PVC-plast.

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen.

Sortera andra typer av plast, till exempel söndriga platsföremål, såsom ämbar, leksaker och kärl samt smutsiga plastförpackningar i brännbart avfall.

Plastförpackningar tas emot vid en del Rinki-ekopunkter. Läs mer: www.rinkiin.fi. Plastförpackningar tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats