Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Konstpäls / Fuskpäls

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Avlagda textilier

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats