Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kontorsmaterial

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral