Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kratta

Sortera en metallkratta i metallinsamlingen och en av plast i det brännbara avfallet.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallMetall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats