Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Kreosotbehandlat trä

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Tryckimpregnerat trä

Sorteringsinstruktioner:

Upp till 1 m³ tryckimpregnerat trä tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Större partier kan mot avgift föras till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn, behöver inte avlägsnas.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats