Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Läkemedel

Returnera oanvända läkemedel till apoteket. Avlägsna personuppgifterna och packa läkemedelsburkar och blisterförpackningar i en genomskinlig påse. Kartongförpackningarna kan läggas i kartonginsamlingen. Packa jod-/bromhaltiga avfall i originalförpackningarna och cytostater skilt för sig.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats